Titik Santi : mengajarkan anak lebih mandiri, menjadi anak-anak yang sholih dan sholeha


Menurut saya sekolah di paud IT Fi Ahsani takwim mengajarkan anak lebih mandiri, menjadi anak-anak yang sholih dan sholeha. Pintar mengaji, menghafal doa-doa harian, menghafal juz 30 dan hadist. ...

Titik Santi N
Alamat : Perum permata
Pekerjaan : Ibu rumah   tangga
Nama Anak : Sandy putera N
Kelas : Ibrahim
Sekolah : Paud IT Fi Ahsani Takwim

0 Komentar